XE TẢI ISUZU Q-SERIES

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1790 Kg

Kích thước thùng: 3600 x 1870 x 1880 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 1790 Kg

Kích thước thùng: 3600 x 1870 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 80-120 triệu

Trọng tải: 2250 Kg

Kích thước thùng: 3660 x 1870 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 2280 Kg

Kích thước thùng: 3660 x 1870 x 1880 mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4420 x 1870 x 1870 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4420 x 1870 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 2600 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1870 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 4300 x 18700 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 2700 Kg

Kích thước thùng: 4420 x 1870 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 150-180 triệu

Trọng tải: 2700 Kg

Kích thước thùng: 4400 x 1870 x 1770mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-150 triệu

Trọng tải: 3000 Kg

Kích thước thùng: 4370 x 1750 x 480 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 150-180 triệu

Trọng tải: 2050 Kg

Kích thước thùng: 4280 x 1880 x 1900mm

Bảo hành: 36 tháng

XE TẢI ISUZU N-SERIES

Tặng bao da vô lăng

Trả trước 100-180 triệu

Trọng tải: 3495 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm

Bảo hành:36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 120-180 triệu

Trọng tải: 3490 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 4200 Kg

Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5900 Kg

Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 720/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

 Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5600 Kg

Kích thước thùng: 5600 x 2120 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

 Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5700 Kg

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5650 Kg

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 90%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6050 Kg

Kích thước thùng: 6100 x 2090 x 550/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

isuzu vinh

XE TẢI ISUZU F-SERIES

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 6100 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 4950 Kg

Kích thước thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6750 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 5850 Kg

Kích thước thùng: 6750 x 2400 x 2530 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 250-300 triệu

Trọng tải: 8700 Kg

Kích thước thùng: 7250 x 2350 735/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7950 Kg

Kích thước thùng: 8170 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7150 Kg

Kích thước thùng: 9550 x 2350 x 2150 mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7000 Kg

Kích thước thùng: 9600 x 2380 x 2320 mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 6500 Kg

Kích thước thùng: 9630 x 2430 x 2580 mm

Thể tích thùng : 60 khối hàng

Tặng định vị, phù hiệu

 Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 8300 Kg

Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

 Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 15100 Kg

Kích thước thùng: 9300 x 2350 x 735/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 14600 Kg

Kích thước thùng: 9300 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI ĐÔNG LẠNH ISUZU

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 150-180 triệu

Trọng tải: 2200 Kg

Kích thước thùng: 3520 x 1810 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 150-180 triệu

Trọng tải: 1990 Kg

Kích thước thùng: 4280 x 1810 x 1780 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 180-200 triệu

Trọng tải: 2490 Kg

Kích thước thùng: 4300 x 1810 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng 

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 200-250 triệu

Trọng tải: 3450 Kg

Kích thước thùng: 5070 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 250-300 triệu

Trọng tải: 5100 Kg

Kích thước thùng: 6100 x 2030 x 2020 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Trả trước 300-350 triệu

Trọng tải: 6000 Kg

Kích thước thùng: 6600 x 2300 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 7100 Kg

Kích thước thùng: 8200 x 2340 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Tặng định vị, phù hiệu

Hỗ trợ vay 80%, lãi suất thấp

Trọng tải: 13100 Kg

Kích thước thùng: 9100 x 2320 x 2310 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km