Trọng tải: 15 Tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 16 tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 6,5 tấn

Dung tích: 5,193 cc

Giá : Liên hệ

Trọng tải: 9 Tấn

Dung tích: 7,790 cc

Giá : Liên hệ
0981499422